Centre Public d'Action Sociale La Louvière

1. Kunnen jullie het belang van jullie specifieke doelgroep schetsen en hoe jullie deze op een outreachende wijze bereiken binnen het project?

"Elke dag worden vrouwen geconfronteerd met wat het betekent om een vrouw te zijn. Vrouwen hebben het (heel) moeilijk en beschikken over te weinig financiële middelen om maandverband te kopen en dat in degelijke hygiënische omstandigheden te gebruiken, zeker als ze dakloos zijn.

Praten over menstruatie en alles wat daarmee te maken heeft, is voor de meeste vrouwen al niet makkelijk, en al helemaal niet als het om een financiële kwestie gaat.

Onze doelgroep bestaat uit vrouwen en jonge meisjes die geregeld ongesteld zijn en die we via het OCMW of via een van de partners in La Louvière ontmoeten.

Om via het project 'Carte Jeanne' het doelpubliek te bereiken, werkt het OCMW dan ook nauw met partners samen om die vrouwen en jonge meisjes de intimiteit van iemand uit de buurt te gunnen. Zo kunnen ze op regelmatige basis en in alle discretie de nodige bescherming kopen.

2. Welke vernieuwende methodologie wordt door jullie ingezet om armoede bij jullie doelpubliek te bestrijden? Verklaar ook hoe de doelgroep hierbij betrokken wordt.

"Het OCMW stelde kits samen met maandverband en doekjes voor intieme hygiëne. Die worden uitgedeeld aan alle vrouwen die zich bij het OCMW of bij een van de partners kenbaar maken. De naam van het project verwijst naar Jeanne Vercheval, die actief strijdt voor vrouwenrechten en medeoprichtster is van 'Solidarité Femmes': een vluchthuis voor vrouwen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld).

Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, willen we samenwerken met zoveel mogelijk verenigingen binnen een zo breed mogelijk scala. De kits worden uitgedeeld aan de vrouwen die daar om vragen op voor hen vertrouwde locaties, waar ze met de aanwezige medewerkers en/of vrijwilligers een vertrouwensband kunnen uitbouwen.

Elke vrouw krijgt een kaart waarmee ze iedere maand terecht kan bij een partner naar keuze. Zij verbindt zich ertoe de kit naar behoren te gebruiken en de inhoud ervan niet door te verkopen.

3. Welke partners betrekken jullie bij het project? Kunt u hun betrokkenheid beschrijven?

"Ons partnernetwerk is groot en gevarieerd. Het gaat om voedselbanken, het Rode Kruis van La Louvière-Le Roeulx, centra voor gezinsplanning, Picardie Laïque (via haar dag- en nachtopvang voor daklozen), Solidarité Femmes, het Centre Régional d'Action InterCulturelle en de vzw Bruz'Elles. Die laatste startte met een gelijkaardig project in Brussel: de inzameling en verdeling van maandverband voor kansarme vrouwen. De diensten van het OCMW maken de lijst van partners volledig: Relais Santé (gezondheidshulp voor daklozen of mensen in zeer precaire situaties), Epilouve (sociale kruidenierszaak) en de sociale eerstelijnsdienst.

Elke partner ontvangt een charter met de modaliteiten voor samenwerking én alle benodigde materiaal (individuele kits, flyers, affiches en kaarten). Het staat de partners daarna vrij om de kaarten en kits uit te delen aan de vrouwen die bij hen langskomen en die volgens hen tot de doelgroep behoren."

4. Beschrijf het (de) hefboomeffect(en) dat dit project kan teweegbrengen. Welke voordelen creëert het project die verder reiken dan het initiële opzet?

"Sinds de opstart van het project bij het OCMW van La Louvière konden we vaststellen dat alle potentiële partners die we contacteerden op onze uitnodiging ingingen. Bovendien werden we gecontacteerd door andere OCMW's die met een gelijkaardig project wilden starten binnen hun eigen diensten en hun eigen netwerken.

Onze partners zijn geregeld op zoek naar nieuwe opslagruimte om zoveel mogelijk vrouwen te kunnen bereiken.

De taboes rond het thema van het project - de intimiteit van vrouwen - werden doorbroken. Maandverband is een basisbehoefte en vormt een aanzienlijke kost voor kansarme vrouwen. Dat ter sprake brengen bij partners of gebruiksters ligt soms nog gevoelig (om financiële of culturele redenen, omwille van de genderidentiteit, ...)."

5. Welke resultaten werden bereikt?  Hoe hebben jullie deze resultaten gemeten?

"Het project werd in maart 2021 opgestart naar aanleiding van de Dag van de Rechten van de Vrouw. Intussen werden bij de verschillende partners 1.000 kits uitgedeeld, wat wijst op een reële behoefte.

Met de partners werd een eerste evaluatie gemaakt: de feedback is positief, zowel bij de partners als bij de gebruiksters. Er is dan ook een toenemende vraag naar kits bij partners die aan voedselbedeling doen. Die bereiken een breed publiek van (helaas) 'trouwe' klanten."