Alias ASBL

Nadat je duidelijk jouw doelgroep en noden hebt bepaald, beschrijf dan hoe je ze via het project zal bereiken.

Alias is een non-profitorganisatie die psycho-medisch-sociale ondersteuning biedt aan mannen die seks hebben met mannen en transpersonen die te maken hebben met sekswerk/prostitutie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De activiteiten van de vereniging zijn onderverdeeld in drie domeinen: gezondheidspromotie, ondersteuning van individuenen screening en toegang tot zorg. De activiteiten vanhet team kunnen worden onderverdeeld in de volgende diensten: outreach op straat en via internet, individuele ondersteuning en laagdrempelige opvang,gratis medische permanenties voor screening en behandeling van soa's (seksueel overdraagbare aandoeningen) en gemeenschappelijke en participatieve activiteiten met het publiek. Al ons werk is gebaseerd op het principe van het verminderen van de risico's die samenhangen met prostitutie (verslaving, seksuele gezondheid, geweld, dakloosheid).

In 2022 werden 500 verschillende mensen begeleid door Alias, waarvan 260 een screening aanvroegen. Van de 260 mensen die voor een medische controle kwamen, had 50 % geen toegang tot zorg bij hun eerste bezoek en had 75 % geen vaste arts. Deze cijfers stijgen tot 66% en 82% wanneer rekening wordt gehouden met nieuwe mensen die bij Alias binnenkomen.

Wat is jouw visie op de laagdrempelige toegang tot de gezondheidszorg voor de doelgroep van jouw project?

Elke dinsdag is er van 18 tot 21 uur een anonieme, gratis medische permanentie. Twee artsen en twee maatschappelijk werkers staan klaar om mensen te verwelkomen, informatie te geven over seksuele gezondheid, toegang tot zorg, het verminderen van de risico's die samenhangen met verslaving en sekswerk, en bieden screening aan op soa's (hiv, syfilis, gonorroe, chlamydia en hepatitis). Indien nodig zijn behandelingen voor bepaalde soa's en vaccinaties gratis beschikbaar bij Alias. Een samenwerkingsverband met het CHU Saint-Pierre zorgt voor een snelle doorverwijzing bij positieve resultaten voor hiv en hepatitis C, evenals een gemakkelijkere toegang tot een preventieve behandeling van hiv (PrEP) voor mensen die nog geen toegang tot zorg hebben.

Iedereen die geen toegang heeft tot gezondheidszorg werd geïnformeerd over zijn rechten [DMH (Dringende Medische Hulp), ziekenfonds, FEDASIL, enz.] Het sociaal team van Alias bestaat uit een tiental maatschappelijk werkers die laagdrempelige ondersteuning bieden aan mensen die dat willen of van wie het team de behoefte heeft vastgesteld. Deze ondersteuning wordt gegeven op het ritme van de persoon, meestal in de taal die de betrokkene spreekt, met of zonder afspraak, telefonisch of fysiek.

Welke methodologie wordt gebruikt om de doelgroep te bereiken en op welke wijze is zij preventief en/of curatief?

Elke woensdagnamiddag worden er permanenties georganiseerd en de kantoren zijn elke dag open, met of zonder afspraak, afhankelijk van de beschikbaarheid van de medewerkers. Minstens 4 keer per week wordt er outreachend gewerkt, door twee medewerkers, rond escortsites en -applicaties overdag en ’s avonds op straat. Dit maakt het mogelijk om het publiek op zijn werkplek te ontmoeten, het werk van Alias te promoten, de omgeving te observeren en te zorgen voor een directe aanwezigheid bij de sekswerkers.

Alias is ook aanwezig op de belangrijkste communicatiemiddelen (Facebook, Instagram, LinkedIn) en ontmoet regelmatig partners die mensen zouden kunnen ontmoeten die betrokken zijn bij prostitutie (planning, medische centra, OCMW, verenigingen, scholen, enz.) om te sensibiliseren rond de werkelijkheid die rond escort hangt.

Gemeenschapsactiviteiten zijn ook de gelegenheid om de gezondheid te promoten op ontspanningsmomenten.

Vanaf het begin zijn de acties preventief, met een risicobeperkende aanpak, en waar nodig curatief, in de kantoren van Alias tijdens de medische permanenties of via individuele begeleiding naar de relevante structuren.

Beschrijf hoe de aanpak van de doelgroep ervoor zorgt dat potentiële nieuwe rechthebbenden laagdrempelige gezondheidszorg kunnen genieten.

De mensen met wie Alias werkt, worden geconfronteerd met intersectionele discriminatie, of het nu gaat om hun beroep, geslacht, seksuele geaardheid of afkomst. Voor velen onder hen is Alias het eerste (en soms enige) contact met een Brusselse vereniging. Dankzij de meertaligheid en flexibiliteit van het sociale team kan het een opvang bieden die is afgestemd op de behoeften van de klanten. Alias is een veilige ruimte waar sekswerkers over elk onderwerp kunnen praten zonder veroordeeld te worden.

Dankzij de vertrouwensband die met het publiek van Alias is opgebouwd, wordt het zelf betrokken bij het verspreiden van informatie over de aangeboden diensten. Het team van Alias biedt rechtstreeks screeningsessies aan in privéflats of op het werk, waar ze een snelle screening en risicobeperkend materiaal (condooms, glijmiddel, consumptiemiddelen, enz.) aanbieden. Mensen worden uitgenodigd om hun kennissen die in de prostitutie werken mee te brengen naar de permanenties en activiteiten die de vereniging aanbiedt.

Welke resultaten worden bereikt of verwacht en hoe worden zij gemeten (kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren)?

In 2022 heeft het team Alias 500 mensen ontvangen, waarvan 260 werden gescreend. Elke persoon werd geïnformeerd over zijn rechten, met name wat betreft de toegang tot de gezondheidszorg. Er werden aanvragen voor dringende medische hulp opgesteld voor mensen die dat nodig hadden en voor sommigen werd de toegang tot zorg voortgezet in het kader van individuele begeleiding. Mensen die hun verblijf willen regulariseren om medische of andere redenen, werden doorverwezen naar de juiste diensten en naar advocaten die gespecialiseerd zijn in verblijfsrecht, en werden waar nodig ondersteund bij het indienen en opvolgen van hun aanvraag.

Specifieke samenwerkingsverbanden, met name met het OCMW van 1000 Brussel, hebben de toegang tot gezondheidszorg voor onze doelgroep verbeterd, hetzij via dringende medische hulp, hetzij door hen in te schrijven in een medisch centrum. Met de hulp van Genres Pluriels zijn transgenders doorverwezen naar specialisten om te beginnen met een hormoonbehandeling.

Mensen die seropositief werden gescreend en mensen die geen toegang meer hadden tot de behandeling vanwege hun verblijfsvergunning, werden begeleid naar referentiecentra hiv, voornamelijk het CETIM in het UMC Sint-Pieter, om een medische behandeling te starten of te hervatten.

Hoe kadert het project in een langetermijnstrategie en wat zorgt ervoor dat de aanpak kan worden overgedragen naar andere contexten en/of schalen ?

De begeleiding die Alias biedt is globaal, omvat alle problemen waar sekswerkers mee te maken kunnen krijgen en is niet beperkt in de tijd. Alias is opgericht in 2009 en de eerste medische permanentie werd gehouden in 2012. In 2022 ondertekende het een overeenkomst met het RIZIV. Sinds het begin is de medische activiteit van Alias geëvolueerd van een medische permanentie van 2 uur per maand in 2012 naar een medische permanentie die is verdubbeld (2 artsen) naar 3 uur per week in 2022. Het aantal gescreende mensen is gestegen van 16 in 2012 tot 260 in 2023. Screening, behandeling en vaccinatie tegen hepatitis A en B zijn altijd gratis en anoniem geweest. Als de financiën het toelieten, zijn HPV-vaccins uitgedeeld om darmkanker te voorkomen bij mannen en transseksuelen die seks hebben met mannen die risico lopen.

Op welke manier worden de verschillen tussen mannen en vrouwen in aanmerking genomen in de toegepaste methodologie en de uitgevoerde acties?

De publiek van Alias zijn 2/3 cisgendermannen die seks hebben met mannen en 1/3 transpersonen, voornamelijk transgendervrouwen. Geweld gerelateerd aan sekswerk, en meer specifiek aan gender, is een van de prioriteiten op het gebied van gezondheidsbevordering en gemeenschappelijke actie.

In 2021 deed Alias onderzoek naar geweld tegen transvrouwen die als straatprostituee werken in de IJzerwijk, en een documentaire gebaseerd op een van de getuigenissen werd vertoond in verschillende Brusselse en internationale bioscopen. De getuigenissen uit het onderzoek waren het onderwerp van een lezing in 2022/2023.

In samenwerking met de non-profitorganisatie Garance werden zelfverdedigingscursussen georganiseerd voor mensen die het slachtoffer zijn van geweld vanwege hun genderexpressie.

Er wordt speciale aandacht besteed aan de ondersteuning van transvrouwen, die bijzonder kwetsbaar zijn en geen toegang hebben tot hun rechten vanwege de discriminatie waarmee ze worden geconfronteerd.

Het specifieke geweld dat gepaard gaat met het gebruik van internet in de prostitutie komt aan bod in een preventiefilmpje dat online wordt uitgezonden.

Alias werkt samen met andere verenigingen zoals Rainbow House Brussels, Genres Pluriels en Women Now.